• „Początkiem zmiany jest dialog.”

  • „Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im CZAS.” Ph. Callaway

  • „W sferze komunikacji największą siłę perswazji ma osoba otwarta na perswazję innych.”

Nazywam się Anna Kozak. Jestem certyfikowanym trenerem VCC i certyfikowanym coachem ICF, realizatorem " Szkoły dla Rodziców i Wychowawców", właścicielką firmy Dialog Zmiany. Związana jestem również z Fundacją Kobieta Pewna Siebie, w której prowadzę autorskie warsztaty. Od kilku lat pomagam klientom przeprowadzając ich przez proces zmiany.

Jestem realizatorem " Szkoły dla rodziców i wychowawców"- Szkoły dialogu z dziećmi i nie tylko wg Joanny Sakowskiej zachęcającej rodziców i wychowawców do rezygnacji z " przymusu wychowania"- na rzecz rozwijania umiejętności budowania prawidłowych relacji w różnych układach i sytuacjach międzyludzkich. Zasady wychowawcze proponowane uczestnikom podczas zajęć wyrosły z psychologii komunikacji. Szkoła nie tyle uczy nowych metod czy technik( które łatwo jest opanować), a raczej:

  • uświadamia, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego, oznacza to,że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie
  • ukazuje prawdę, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowujący nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości( który sam posiada i realizuje
  • pozwala na pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych
  • ułatwia zakwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów i mitów odnośnie do wychowania
  • pokazuje, w jakim kierunku i w jaki sposób proces ten można realizować

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci. Moim celem jest nauczyć je spełniać z odwagą swoje marzenia. Kolekcjonuję wolne chwile uciekając na łono natury, gdzie mój umysł odpoczywa, a dusza czuje się zrozumiana. Jaka jest moja historia? Przez 14 lat pracowałam w zawodzie w branży farmaceutycznej.  11 lat współtworzyłam firmę działającą w branży paliwowej. Kilka lat temu sama postanowiłam przejść proces zmiany i odkryłam to, co naprawdę chcę robić w życiu. Tak narodził się Dialog Zmiany. Dziś jestem kobietą , która żyje według własnego planu. Moja niezależność to stan umysłu. Na drodze samostanowienia pozostaję uważna na to, co inni ludzie chcą mi dać od siebie.